srpski   english

Prezentacija prijekta u Baji (region malih opština),

26.04.2010.

Sombor svečana sala skupštine, završna javna tribina prezentacije rezultata projekta priprema prezentacije i izvođenje

23.04.2010.

Sombor Pedagoški fakultet edukacija studenata,

22.04. 2010.Info pult

Grad Sombor

statistika PET

Upravljanje otpadom blog

Poseta broj:

Dobrodošli


Naziv projekta:
Podizanje javne svesti o upravljanju otpadom u Zapadnobačkom i podunavskom regionu

Aplikant:
Grad Sombor

Tip projekta:
Individualni projekat

Prioritet:
Jačanje prostornih, fizičkih i infrastrukturnih integriteta prekograničnih područja

Mera:
Rešavanje zajedničkih izazova u oblasti zaštite životne sredine i prevencija od poplava

Vreme realizacije projekta:
Početak realizacije projekta - 28.04.2009.
Završetka realizacije projekta - 27.04.2010.
Trajanje projekta - 12 meseci

Oblasti obuhvaćene projektom:
 • Grad Sombor
 • Opština Apatin
 • Opština Odžaci
 • Opština Kula
 • Opština Bač
 • Grad Baja sa Mađarske strane
Opis projekta:
 • Analiza trenutnog stanja i odnosa ciljnih grupa u zaštiti životne sredine kroz pravilno upravljanje otpadom - Anketiranje ciljnih grupa s ciljem sagledavanje potrebe i prioriteta u zaštiti životne sredine; Analiza rezultata ankete; Saopštavanje rezultata kroz medijske nastupe.
 • Formiranje informativnog centra za održivo upravljanje otpadom - Konstituisanje info centra u Gradu Somboru; Priprema promotivnog materijala (lifleta, brošura, brendiranje vozila); Organizovanje javnih skupova u cilju podizanja svesti gradjana o potrebi zaštite životne sredine i prikupljanja reciklabilnog otpada; Učestvovanje u TV emisijama;  Razvoj i implementacija baze podataka i web sajta; Organizovanje ’’Nedelje zaštite životne sredine’’ ; Organizovanje likovnog konkursa na temu zaštite životne sredine.
 • Edukativne aktivnosti - Priprema edukativnog materijala za predškolsku decu, školsku decu i studente; Pedagoškog fakulteta; Selekcija škola; Realizacija treninga; Evaluacija treninga; On-job trening u Baji, Mađarska.
 • Upravljanje projektom - Koordiniranje i upravljanje projektnim aktivnostima; Tender za nabavku kontejnera za prikupljanje reciklabila; Tender za nabavku opreme za edukaciju; Tender za štampanje promotivnog materijala; Tender za brendiranje vozila; Tender za kreiranje baze podataka i web sajta; Tender za usluge prevodjenja; Izveštavanje
Ciljne grupe
 • Deca u predškolskim ustanovama
 • Deca u osnovnovnim školama
 • Studenti Pedagoškog fakulteta
 • Stanovnici grada Sombora i opština Apatin, Odžaci, Kula i Bač
Indikatori
 • Kreiranje baze podataka i web sajt
 • Organizovanje ’’Nedelja zaštite životne sredine’’
 • Organizovanje likovnog konkursa na temu zaštite životne sredine
 • Organizovanje 10 javnih skupova
 • Brendiranje 7 vozila za transport otpada
 • Kreirannje institucionalne mreže za upravljanje otpadom
 • Kreiranje informativnog centara za upravljanje otpadom
 • Kreiranje 3 edukativna programa
 • Održavanje on-job treninga u Baji u Mađarskoj
 • Nabavka 104 kontejnera za prikupljanje papira i 67 za PET ambalažu
 • Kreiranje zelenih tačaka u školama i na drugima mestima u području koje pokriva projekat  


 


Strengthening public awerenes of waste management in West Backa and Danube regions
Reference 06SER02/02/08/004
Ovaj web sajt je nastao uz asistenciju Evropske unije. Za sadržaj sajta odgovornost snosi isključivo projektni tim. Sadržaj web sajta ni u kom slučaju ne predstavlja stavove Evropske Unije